Thuiszorg Nijmegen

U kent de verhalen vast wel: ouderen in Nijmegen die thuis vereenzamen omdat ze niet in staat zijn zelf hun sociale contacten te onderhouden. Daarnaast kunnen zij zich maar moeilijk redden in het huishouden. Familie en vrienden leiden een druk bestaan en kunnen daardoor niet of nauwelijks een helpende hand bieden of een regelmatig bezoek aan huis organiseren. Een verhuizing naar een verzorgingshuis in Nijmegen is voor sommige ouderen niet gewenst; de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen is groot. Andere ouderen, die wel naar een verzorgingshuis zouden willen verhuizen, krijgen niet de indicatie om dat te mogen doen. Nieuwe regels maken het steeds vaker noodzakelijk langer thuis te blijven. De behoefte aan thuiszorg in Nijmegen voor ouderen neemt mede hierdoor toe.

Thuiszorg Nijmegen – praktische hulp en persoonlijke aandacht

Bij het bieden van thuiszorg in Nijmegen gaat het niet alleen om praktische hulp, zoals het doen van boodschappen en het voorbereiden van de maaltijd. Persoonlijk contact en het zo prettig mogelijk doorbrengen van tijd is minstens zo belangrijk. Een goede thuiszorgorganisatie in Nijmegen kan hiervoor zorgen. Neem bijvoorbeeld Saar aan Huis. De helpenden van Saar aan Huis verrichten voor ouderen in Nijmegen lichte huishoudelijke taken op ieder gewenst moment. De oudere bepaalt zelf op welke tijden hulp geboden dient te worden en welke werkzaamheden de hulpverleners (‘Saars’ genoemd) moeten verrichten. Zo houden ze zelf de regie over hun leven. En juist dat is zo belangrijk in de ogen van Saar aan Huis.

Thuiszorg Nijmegen : leuk leven

Thuiszorg in Nijmegen heeft een brede visie op hulp aan ouderen. De helpers van Saar aan Huis zijn van veel markten thuis. Ze doen bijvoorbeeld de was of de afwas. Ze verzorgen de boodschappen, ze halen medicijnen op of verzorgen de huisdieren of de tuin. Daarnaast dragen de ‘Saars’ bij aan een zo leuk mogelijk leven en kan voldoende tijd worden ingeruimd voor persoonlijk contact. Wat te denken van het doen van spelletjes, gezellig praten of het bijhouden van sociale contacten? Saar aan Huis selecteert de Saars zorgvuldig. De helpers zijn prettig en sociaal in de omgang en combineren het helpen optimaal met persoonlijk contact. De Saars zijn goed opgeleid en worden geplaatst bij ouderen met wie ze goed overweg kunnen. Het doel is duidelijk: niets mag een prettige oude dag in de weg staan. Meer weten over Saar aan Huis, bezoek dan de website van de thuiszorgorganisatie.